ATLANTIS
centrum

  • Hlavná stránka


Náš život sa začína bojom o nadýchnutie. V ďalších rokoch života zápasíme o istoty a bezpečie.

Lipneme na veciach a akýchkoľvek príjemných pocitoch. Považujeme ich za šťastie a nazývame "duchovnou cestou".

Žijeme v ilúzii, keď si myslíme, že si môžeme vyberať skúsenosť akú chceme prežiť.

"V skutočnosti si skúsenosti vyberajú nás a život sa nám odohráva podľa toho v čom sa potrebujeme zdokonaliť na duchovnej úrovni."

Sebaklam je stratégia pre pohodlné prežitie. Chceme všetko, ale nevieme pre "to" urobiť nič.

Duša človeka sa prišla na Zem obrodiť, očistiť z minulých hriechov cez konanie a zážitky, aby očistená smerovala k Bohu do svetla.

Ponúkame Vám prednášky a semináre so zaujímavými témami, kde sa budeme učiť spoznávať samého seba a tým upokojovať svoju myseľ, telo i dušu.

Tešíme sa na Vašu účasť.Aktualizácia: 28.06.2015 14:25:13    ©Design by K O k o    Valid HTML 4.01 Transitional